Mijn eigen water verhaal

Ik heb veel opleidingen en cursussen gedaan op het gebied van  persoonlijke en spirituele groei. Wat me opviel was dat het accent vaak lag op kennis opdoen en daar vaardigheden bij ontwikkelen. Dus je leert dingen van een ander en neemt dat als nieuwe waarheid aan. Tegelijkertijd wist ik, en ook dat is bekend, dat we met alles verbonden zijn. Dat alles al in ons zit. Het leken wel 2 verschillende visie die elkaar leken uit te sluiten. Het aanleren van nieuwe kennis (het 'van buiten' leren) leek een meer mannelijke manier. Terwijl het weten en vertrouwen op de verbinding met alles, aansluit bij een natuurlijke ontwikkeling van binnen naar buiten en een meer vrouwelijke manier is.

 

Tijdens een weekeindworkshop waar 2 verschillende sprekers aanwezig waren ging 1 workshop over lichtlichamen (energielichamen om ons fysieke lichaam). Ik zag hoe de leraar de lichtlichamen van mensen om hen heen activeerde. Maar ik nam ook waar dat deze lichtlichamen helemaal niet verbonden waren met de mensen zelf. Ze stonden er letterlijk omheen. Bovendien waren deze energievelden niet geaard. Dus niet verbonden met de aarde. Ik herkende dit als een onbewust handelen vanuit Atlantische technieken. Een tijd in onze evolutie waarin het mannelijke denken ontwikkeld werd. Dat is (op dat moment) nodig voor onze verdere evolutionaire ontwikkeling. Het ontwikkelen van een IK bewustzijn en het denken. Het is een gezamenlijk besluit van ons hogere collectieve bewustzijn. Om die reden doet het vrouwelijke bewust een stap opzij. Ze maakt ruimte. Na een lange fase in onze evolutie van een vrouwelijke ontwikkeling maakt ze plaats voor de mannelijke energie. De koningin van Atlantis, Ashtatara valt in slaap. Een metafoor voor de vrouwelijke energie die buiten ons bewustzijn geplaatst wordt door deze stap opzij.

 

Tijdens de workshop voel ik dat deze ontwikkeling ook klaar is. Deze lichtlichamen dienen weer verbonden en geaard te worden. Het vrouwelijk bewustzijn dient weer in evenwicht te komen met het mannelijke bewustzijn.

Deze leraar werkt ook met lichtmeester Metatron en zo kwam ik zelf in contact met Metatron. Metatron staat in de spirituele wereld bekend als de hoogste Aartsengel en is Meester van het Licht. Zijn naam betekent ook Licht van God. De kubus van Metatron is een geometrische vorm voor healing, inspiratie en wijsheid.

Metatron sprak mij aan en vroeg wat in mijn beleving niet klopte met de lichttechnieken die gebruikt werden. Hij gaf aan dat ik het goed zag en hij nodigde me uit om duidelijk te maken hoe het wel hoorde te zijn. Wat nu past in deze tijd. Hij nodigde me uit om de verbinding te leggen en te aarden in mijzelf.

 

HERSTEL VAN HET GODDELIJKE VROUWELIJKE

DE NIEUWE BALANS MANNELIJK - VROUWELIJK

 

De dag na de workshop ben ik gaan zitten en heb ik een nieuwe geometrie getekend. Voor mij was dat heel spannend want ik voelde dat het van groot belang was. Dat het een impact zou hebben die ik nu nog niet kon overzien. Tijdens het tekenen maakte ik kennis met de vrouwelijke energie, de koningin van Atlantis, Ashtatara. Dat voelde als thuiskomen voor mij. Ik voelde me in heel mijn wezen verbonden met haar. Het vrouwelijke bewustzijn dat ten tijde van Atlantis in slaap is gevallen. Dus buiten bewustzijn is geplaatst. Ze heeft een stap opzij gedaan om de meer mannelijke energie de ruimte te geven. Ik voelde de verschuiving in mij. De stap opzij werd nu terug gezet en in mij werd de verbinding hersteld. Nu ging het om de verbinding van binnenuit en die naar buiten toe uit te dragen en te stralen. Op deze manier ben je altijd verbonden met jezelf en druk jij je uit in de wereld om je heen. Indrukken en uitdrukken komen dan meer in balans. Innerlijk weten en zijn worden hersteld.

 

Tijdens het tekenen kreeg ik hulp van Ashtatara en Metatron. En werd ik bekeken door velen. Ik kreeg uitleg over de geometrie en wat het deed. Waar het voor stond. Als eerste was het het herstel van het Goddelijke Vrouwelijke. In deze geometrie kwam het mannelijke en het vrouwelijke weer samen in gelijkwaardigheid. Daarnaast zorgde deze geometrie voor de verbinding Spirit/ ziel en het fysieke lichaam. Het werkte direct in op de lichtlichamen van de mensen die er mee in aanraking kwamen. De lichtlijnen werden energetisch hersteld. Mij werd uitgelegd hoe het werkt in het fysieke lichaam. En dat sloot aan bij mijn eerdere bijna dood ervaring waar ik ook inzicht had gekregen in de verbinding ziel en lichaam. Ik kreeeg informatie hoe de ziel dit lichaam aanstuurt. En hoe dit een rol speelt in ons zelfhelend vermogen. Hoe het een rol speelt in ons bewustzijnsproces en meer. Ik kreeg de vraag of ik met behulp van deze geometrie water wilde opladen. Dat heb ik gedaan. Ik kreeg veel zoveel informatie en deed zoveel bijzondere ervaringen op dat ik het voor een tijdje stopzette en de geometrie en het water wegzette. 

 

VOORBIJ DE TWEELINGSTRAAL, DE EENHEID EN HEELHEID IN JEZELF

 

Vlak daarvoor had ik mijn tweelingstraal ontmoet. De meest liefdevolle en intense ontmoeting ooit. Want ik was na het samenzijn zwanger! En dan bedoel ik energetisch zwanger. Ik kreeg een light concievement. Een onbevlekt ontvangenis. En dat zette mijn wereld wederom op de kop. Enerzijds van de schrik dat dit mogelijk was, anderzijds vanwege de angst en het oordeel dat op mij af zou komen door mensen die dit niet zouden gaan begrijpen. Wederom kreeg ik "les" in hoe een ziel verbinding maakt met zijn/ haar lichaam. Ik kreeg uitleg over de zin en onzin van DNA en ook de fabels rondom conceptie. Het was een intense periode in mijn leven. En ik kreeg ook informatie van dit kindje. Over wat het kwam doen en het vertelde wat nodig was in de toekomst. Hoe onze maatschappij en ons onderwijs er werkelijk uit moest komen te zien. Dat resulteerde in het opzetten van een nieuw onderwijsconcept.

 

Het hele proces zette mij en mijn thusisituatie flink onder druk. Het zette mijn relatie met mijn tweelingstraal onder druk. En ik kon niet anders dan naar binnen keren. Los van de mannen en de uiterlijke situatie, mijzelf onder ogen komen. De heelheid en de aanvulling die we geneigd zijn bij de ander neer te leggen, in mijzelf te zoeken.

Het innerlijk proces ging door. Ik kwam steeds dieper in mijZelf. En de informatie begon weer te komen. Hoe de heelheid en eenheid in ons lichaam zit. Welke rol het water daarin speelt. Hoe het niet alleen met het water in ons lichaam werkt, maar ook met ons bloed en hoe ten slotte de verankering van de Goddelijke essentie in de meest verdichte materie, onze botten plaats vond. God in de Mens.

 

Ik ben overtuigd van het Zelf helend vermogen in de mens. Ik geloof in de potentie van de mens. In diens creatiekracht. Dat wij ongelovelijk veel krachtiger zijn dan we nu maar vermoeden. Ik wou mijn water remedie dan ook niet in een "standaard" potje stoppen. Ik wilde elke associatie met "medicatie" of de focus op wat niet goed is, uitsluiten. Ik wou me richten op de heelheid en potentie. Op het mooie. Ik kreeg beelden en zag ik mijn water in een sieraad! Dat zou mooi zijn! Ik ging op zoek naar een glasblazer en vond precies wat ik zocht. Een glasblaaster die parfum hangers had als sieraad. Daar kon mijn remedie in!

 

En zo ontstond langzaam elk product van Thuiskomen in jeZelf. Telkens kreeg ik innerlijk een beeld of idee van de volgende stap. Hoewel er verschillende producten zijn bevatten ze allemaal het water met de werking 'Thuiskomen in jeZelf'. Er komen ook geen andere remedies. Dit is het. Er is maar 1 verbinding. Kort samengevat als de verbinding Spirit - mens. Je kunt wel je verbinding steeds verder verdiepen. Dat is wat de remedie doet. Je groeit in Liefde. Je groeit in JeZelf. Je bent Liefde. Het werkt echt helemaal van binnenuit. Steeds verder "naar buiten toe". Je kunt steeds meer uitdrukking geven aan de ware essentie wie jij bent in het leven van alledag. De verbinding van hemel en aarde in jou, door jou.

Alle producten hebben uiteindelijk een eigen naam gekregen terwijl het steeds dezelfde remedie bevat. De watervitalisator kreeg de naam Staf van Licht omdat het er uit ziet als een staf en het water zo'n hoge licht frequentie draagt. Bovendien verwijst het naar je pranabuis dat je in je lichaam als staf van Licht kunt zien. De bollen kregen de naam Ruimte van Liefde. Zij zetten het liefdesveld in de ruimte neer. En het heeft een link met Anastacia waar ik me ook erg mee verbonden voel en met wie ik ook veel uitgewisseld heb. Ook zij gebruikt deze term en een Amerikaans medium waar ik een reading van kreeg vertelde mij dat ik letterlijk een veld van Liefde neerzet als ik met mensen werk.

 

Ik heb jarenlang met het water en diens bewustzijn en informatie en mijn eigen informatie gewerkt en elke dag leer ik weer bij. Dat geeft bij mij een enorme verdieping in mijn eigen bewustzijn. Ik groei in liefde voor de totale creatie van AL dat is. De stoffelijke en fijnstoffelijke werkelijkheid. We leven in een multidimensionale werkelijkheid en ook ons water is levend en multidimensionaal. Het is als een bibliotheek vol informatie.

ik weet nu dat er een wezenlijk verschil is in Zielsbewustzijn en lichaamsbewustzijn. Beide kennen weer diverse lagen. Het gaat er om dat we, in het hier en nu als mens, al deze lagen in onszelf weer gaan verbinden.

 

Na 3 jaar werken met water kwam de vraag vanuit diverse mensen en de lichtwereld samen of ik mijn water naar de piramides van Bosnie wilde brengen. Dan was voor mij een cirkel rond. Want het water verhaal begon op de dag dat ik geluisterd had naar het verhaal van Sam Osmanogisch, de ontdekker van de piramides van Bosnië. Met een kleine groep van 4 vrouwen, zijn we naar Visico in Bosnie afgereisd. Tijdens de zonsverduistering 20 maart 2015 en de lente equinox waren we daar aanwezig. Het water heb ik mogen delen in de tunnels van Ravne en bovenop de Zon piramide. We hebben diverse waterceremonies gehouden. Als dankje vonden we op de moeder aarde tempelberg een nieuw bronnetje dat spontaan na een ceremonie omhoog kwam. Ik heb een klein beetje water mee mogen nemen. Ook dat water is gebruikt voor de remedie en tijdens een waterceremonie daar op wereld waterdank dag 22 maart. Wat we daar hebben mogen doen en ervaren werkt nog steeds diep door. Op een ander moment zal ik delen wat daar heeft mogen gebeuren.  

 

Ik maak steeds een kleine voorraad remedie. Door steeds een kleine voorraad remedie te maken zijn de producten steeds up-to-date. Kan het nieuwe bewustzijn steeds geintegreerd worden in de remedie. En bij elke nieuwe remedie neem ik de "oude" remedie mee en krijgt deze een upgrade. Ook alle eerder verkochte producten krijgen dan een "upgrade". Want dat is wat de lichtwereld me ook liet zien, elke keer heeft de remedie een diepere werking. Individueel en ook collectief. Want het water is multidimesionaal en dan komt de volgende laag te voorschijn die geactiveerd en geaard mag worden. Want het waterbewustzijn is verbonden met al het water. In de aarde, op de aarde, in de mens, in de planten en dieren. Maar het is ook verbonden met het water in ons universum en de kosmos ver daarbuiten. Al deze processen zijn aan elkaar gelinkt. We zijn Eén. Water is de drager van de Bronfrequentie en Levensenergie. Het is onze verbinding met onze Goddelijke OerMoeder en OerVader.

 

Namasté: Ik eer de plek in jou waar het hele universum samenkomt. Ik eer de plek in jou waar liefde, waarheid, licht en vrede heerst. Wanneer jij in die plek bent in jezelf en ik in die plek in mijzelf, dan zijn we Eén.

 

Harte-groet, Claudia

© 2015 Claudia Jansen. Ruimte van Liefde en Thuiskomen in jeZelf.